Jumat, 27 Januari 2012

NASIHAT BERHARGA BAGI PARA IBU


Umamah binti al-Harits memberikan beberapa nasihat kepada putrinya sebelum malam pengantinnya. apabila nasihat-nasihat ini dilaksanakan oleh setiap perempuan maka ia akan menjadi perempuan yang luar biasa. Apa sebenarnya yang akan dikatakan oleh sang ibu hebat tersebut?
Ia berkata kepada putrinya:
"Wahai putriku... sesungguhnya engkau telah berpisah dengan keluarga di mana engkau dilahirkan, sedangkan di depanmu ada kehidupan berikutnya yang harus engkau masuki. Engkau belum mengenal kehidupan itu sebe;umnya, dengan pendamping yang belum begitu engkau kenal, yang statusnya menjadi tuan dan penutanmu. Maka layanilah ia seperti seorang budak melayani tuannya, niscaya ia pun akan melayanimu sebagaimana yang engkau lakukan kepadanya. Jagalah untuknya sepuluh hal, sebagai tabungan untukmu di masa depan:
Hal pertama dan kedua adalah tunduklah engkau kepadanya dengan cara qana'ah, taatilah, serta dengarkanlah ia dengan sebaik-baiknya.
Hal ketiga dan keempat adalah jagalah pandangan dan penciumannya, jangan sampai padangannya melihat sesuatu yang buruk pada dirimu, serta jangan sampai penciumannya mencium darimu, kecuali bau yang harum.
Hal kelima dan keenam adalah jagalah waktu istirahat dan makannya, karena orang yang tidak diperhatikan saat lapar, akan mudah marah. Begitu juga jika istirahatnya terganggu.
Hal ketujuh dan kedelapan adalah menjaga harta dan kehormatannya, juga keluarganya. Jadikanlah dirimu pandai mengatur keuangan dan jadikan dirimu dalam posisi terbaik bagi keluarganya.
Hal kesembilan dan kesepuluh adalah jangan sampai engkau tidak menaati perintahnya dan menyebarluaskan rahasia-rahasianya. Sebab jika engkau tidak menaati perintahnya, maka dadanya akan menyempit karena marah. Jika engkau sebarkan rahasia-rahasianya, maka engkau tidak akan selamat dari tuntutannya untuk meninggalkanmu.
Kemudian hindarilah berbahagia saat dia susah dan hindari bersedih saat dia bahagia."
Sesungguhnya ini adalah nasihat emas dari seorang ibu hebat untuk para istri yang menjadi istri teladan.

NASIHAT SEORANG AYAH YANG CERDAS UNTUK PUTRINYA
Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib memberikan beberapa nasihat kepada putrinya ketika akan menikah, yang dapat membuat kehidupan rumah tangganya jauh dari kesengsaraan, kehancuran, dan kekacauan. Dia berkata, "Kamu harus menjauhi sikap cemburu yang berlebihan, sebab ia adalah kunci perceraian. Hindarilah banyak mencela, sebab hal itu dapat mengakibatkan kebencian. Pakailah celak, sebab celak adalah hal terindah untuk berhias. Mandilah dengan air, sebab air adalah parfum yang terbaik."

Sumber: Kado Pernikahan Terindah _ Dr. Akram Ridha

Tidak ada komentar:

Posting Komentar